Center For Kuskefinger - Hvad kan vi
Tlf nr: +45 62 22 15 00

Hvad kan vi

Vi har igennem vores sygehus karreie oplevet at medicin og operationer ikke altid tilfredsstiller patienter og os selv som læge. Der er bivirkning og komplikation til følge og pt udsættes til endnu en trauma via operationen. Der er tit arvæv dannelse efter operation som i sig selv giver smerte og funktionsforstyrrelse. Disse oplevelser giver anledning til at tænke nyt tank. Det bliver startskud på udvikling af HZ teknik som i dag har hjulpet mange patienter.

Vores koncept er simple treating som betyder minimum skade og maximum effekt.

Der findes forskellige behandlingsmulighed i dag, bl. a. nål-prikning, operation og enzyma indsprøjtning. Men vores HZ- teknik har unik egenskab og masse fordeler.

  • Vi kan behandle sygdommen i meget tidlig fase og undgå tab af finger/ hånd funktion.
  • HZ teknik er non-invasiv. Dvs. der er minimal risiko for vævs skad, ny arvæv dannelse, infektion og blødning.
  • Ingen bandage efter behandling, ingen sygmelding.
  • Mindre risiko for tilbagefald. Hvis det er sket alligevel, kan nemt behandles igen.
  • Vi har succes med at behandle svære tilfælde og redde fingeren der skulle amputeres efter tidligere mislykket beh på sygehuset.
  • Vi har ikke lang ventetid.
  • Ressourceforbrug af vores behandling er betydelig lavere i forhold til sygehus udgift. Én typisk kuskefinger operation/ enzym beh koster omkring 20,000-50,000kr såvel i den offentlig sygehus og i privat hospital. Det betales af enten patient selv, forsikring selskab eller statskasse. Opstår der komplikationer, løber det løbsk. Desuden er der tab af arbejdsevne i forbindelse med bandage og sygemelding. Der er over 100,000 pt i norden med kuskefinger som risikerer at mister delvis af deres håndfunktion på tidspunkt pga sygdommens frentrædende karaktere. Set i samfunds økonomisk perspeltiv, er vores behandling en grønnere løsning og vil skåne statskasse.
  •